Ruimtetekort aanpakken: De rol van drijvende bouwoplossingen

Hoe kan drijvende bouw bijdragen als oplossing voor het tekort aan ruimte in ons land? Dat gaan wij de komende 5 jaar onderzoeken. In het onderstaand interview is Floating Future Taskleader for Urban Design Fransje Hooimeijer aan het woord.

“Nederland heeft op woningbouw en ruimtelijke ordening een “beleidsvacuüm van vijftien jaar”, zegt onderzoeker milieutechnisch ontwerpen Fransje Hooimeijer van de TU Delft. Ze doelt op het verdwijnen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), in 2010.

Volgens Hooimeijer staan we nu voor een inhaalslag, maar moeten we daarbij wel vooruitkijken naar de 22ste eeuw. De Noordzee staat steeds hoger, polders worden steeds dieper, rivieren hebben meer ruimte nodig. “Als we vooruit kijken, weten we wat we nu anders moeten doen.””

“…..”

“Verplaatsbare woonwijken
Wat is dan niet-reguliere woningbouw? Hooimeijer onderzoekt hoe bewoning zou kunnen meebewegen met het water. Zij noemt het amfibisch wonen – bijvoorbeeld met drijvende huizen of woningen op palen.”

Read article here.